Dodaj wydarzenie
Wyrażam zgodę na udostępnianie przesłanych przeze mnie zdjęć, oraz przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celu promocji projektu upamiętniającego bitwę o Monte Cassino przez Fundację Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga Przeciwko Zniesławieniom z siedzibą w Warszawie adres: ul. Chmielna 11/18, 00-021 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000486992 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).